Belasting lichtreclame

Gebruik je uithangborden en reclames die inwendig licht gebruiken of geprojecteerd worden? Dan betaal je een belasting aan de stad.

Bedrag


We berekenen de belasting op basis van:

  1. De ligging van je pand. We verdelen de stad in 4 zones.
  2. De grootte van de lichtreclame. ​​​​

De zones en tarieven vind je in het reglement.

Je betaalt de belasting voor het volledige jaar, ook al is hij niet zo lang in gebruik.

Voor welke lichtreclame?

  • Uithangborden aan je eigen zaak of reclameborden op een andere plaats.
  • Die verlicht worden in het bord zelf (bijv. met een tl-lamp of spot) of die geprojecteerd worden.

Hoe betalen?

Je krijgt van de stad een aangifteformulier met de post.

Formulier niet ontvangen? Dan moet je voor 1 juli van het aanslagjaar je gegevens bezorgen aan de stad.

Lichtreclame niet in gebruik

Werkt de lichtreclame niet meer of gebruik je hem niet meer? Dan hoef je de belasting vanaf 1 januari niet meer te betalen nadat:

  • Je de verbinding met de lichtbron hebt weggenomen.
  • Dat gemeld hebt aan de dienst economie en handel:
    • Aangetekend per post
    • Door afgifte aan de onthaalbalie van het stadskantoor (onderteken een ontvangstbewijs)

Dienst economie en handel

Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Reglement

Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.